Lid worden

Het lidgeld bedraagt dit jaar €45 per kind.
Vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin betaal je €40. In het lidgeld zit de inschrijving en de verzekering inbegerepen voor alle activiteiten die we als scouts doen.
Het lidgeld kan je storten op volgend rekeningnummer BE63 7360 1136 2808 met vermelding van naam en geboortejaar

Wilt u uw kind nieuw inschrijven in onze scouts?

Nieuwe leden inschrijven kan vanaf 1 september, hier op de site. Na onze startdag krijgt u een maand om te betalen. Zo kunnen nieuwe leden even uitproberen voordat ze er echt aan beginnen.
Inschrijven kan vanaf geboortejaar 2013.

Deze leeftijdsgroepen zitten reeds vol: 2013, 2009

Voor vragen rond onze wachtlijst, kan u mailen naar groepsleidingscouts121@gmail.be

Was uw kind al lid?

Herinschrijvingen, broertjes of zusjes krijgen vanaf 1 augustus tot de startdag (14 september) voorrang om zich in te schrijven. De betaling moet voor 1 oktober gebeurd zijn. Zo niet, dan zijn we genoodzaakt €15 administratiekosten aan te rekenen.

Mocht u nog vragen hebben, kan u ons steeds contacteren op groepsleidingscouts121@gmail.be

Succes!