Overgang en BBQ!

Terwijl we nog volop in het lokaal bezig zijn, bereiden we ons ook voor op het nieuwe jaar.
Op 17 september is onze overgang, de leiding en de leden wisselen van tak (indien nodig), de groepsleiding stelt zich kort voor en we starten het nieuwe jaar.

Naast een heleboel activiteiten is er ook een BBQ.