Fusie

Jaar 1

De fusie hebben we stapsgewijs aangepakt. In het eerste jaar (2012-2013) was hier nog niet zo heel veel van te merken. We hebben toen vooral getracht om de leiding elkaar te laten leren kennen. Af en toe hebben we al wel eens een vergadering met de leden samen gedaan, maar dit bleef beperkt. Vooral achter de schermen is er toen veel gebeurd; overlegmomenten met de stad Mortsel, zowel over de plannen, als over het kostenplaatje. Verder een tweetal inspraak- en duidingsmomenten voor ouders, zoeken naar goedkope bouwmethodes,…

Jaar 2

In het tweede jaar (2013-2014) functioneerden we al veel meer als scouts 121. We openden elke zondag de vergaderingen samen, we hadden maandelijks een gezamenlijke vergadering waarin de leden elkaar leerden kennen, we hielden af een toe een gezamenlijke groepsraad met de leiding, we gingen samen op leidingsweekend,… Verder deden we ook een aantal gezamenlijke geldactiviteiten (Bal, leidingsfeestje,…) Uiteraard werd er ook nog een aantal malen samen gezeten met stad Mortsel en de architecten om de bouwplannen concreter uit te werken.

Jaar 3

En vanaf september 2014 wordt de fusie volledig voltrokken; scouts 121 is een feit! Vanaf dan is alles samen; leden, leiding, lokalen, materialen,…  De nieuwe lokalen staan er voorlopig nog niet, maar de oude lokalen van beide groepen kunnen nog gebruikt worden zodat de scoutswerking zonder problemen verder kan lopen.

Tot zover in een notendop de aanloop en uitwerking van de fusie.